2010

LEDEN

29. ledna 2010 od 17 hod.- v Ateliéru se sešel Vlastivědný spolek Český Merán. Marie Míková přítomným představila myšlenku vzniku expozice historických pohlednic a dobových fotografií.

29. ledna 2010 od 19 hod. - lednový a dosti chladný páteční „Večer pro zahřátí“ byl věnován aktuálnímu tématu recyklace odpadu -„Recyklace odpadu v architektuře a designu“. Studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze nám představili výsledky svého „Experimentálního atelieru“, jehož tématem byla recyklace odpadu v architektuře a designu. Inspirací jim byl promítnutý film o americké architektovi Michaelu Reynoldsovi, který z odpadu staví domy, využívá alternativní zdroje energie a proměňuje své sny v realitu. Přítomní studenti z několika zemí světa – Mexiko, Finsko, Slovinsko a Česká republika – nám přivezli ukázat své prototypy nábytku a architektonické prvky. Sami jsme si mohli vyzkoušet například sedací nábytek z pneumatik, křeslo z PET lahví, lampičky z plastů či pevnost zahradní přístřešku vyrobeného z pletivové sítě pokryté odpadovou tkaninou namočenou v betonové směsi. Večerem nás provedla Ing. arch. Kateřina Nováková, vedoucí předmětu „Experimentálního atelieru“.
Akce byla organizována ve spolupráci města Sedlec-Prčice, Ateliéru Prčice a Český Merán o.p.s. Za podporu děkujeme také Nadačnímu fondu Patronát Sedlčansko a programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“.

ÚNOR
V průběhu celého února probíhalo v Ateliéru Prčice dokončování projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“.

BŘEZEN
20. března 2010 - v Ateliéru poprvé startoval turistický „Pochod Čertova podkova“. Tento 40. ročník pochodu organizoval KLUB PŘÁTEL DLOUHÝCH KILOMETRŮ (KČT SEDLEC – PRČICE). V rámci pochodu si v Ateliéru Prčice mohli účastníci prohlédnout výstavu „Krása Sedlce a Prčice na starých fotografiích“.

31. března 2010 - v Ateliéru Prčice byla dokončena realizace projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“. Projekt byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA – v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z „Fiche č.8 – III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců“.

DUBEN
20. dubna 2010 - v Ateliéru Prčice proběhla kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu a zástupců Místní akční skupiny Krajina srdce. V projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“ nebyly zjištěny žádné nedostatky.

23. dubna 2010 od 19 hod – Zakarpatskou Ukrajinou aneb po stopách Nikoly Šuhaje - bývalí studenti sedlčanského gymnázia nám představili své putování po Zakarpatské Ukrajině. V Ateliéru bylo plno. Akce je organizována ve spolupráci města Sedlec-Prčice, Ateliéru Prčice a Český Merán o.p.s. Za podporu děkujeme také Nadačnímu fondu Patronát Sedlčansko a programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“.

KVĚTEN

15. května 2010 od 11,00 hod. (den Pochodu Praha-Prčice) – obecně prospěšná společnost Český Merán organizovala dvě společné akce – Slavnostní otevření vycházkového okruhu městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice a Vernisáž výstavy – Studie obnovy podstavce prčického škrpálu – práce žáků místní základní školy a základní umělecké školy. Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice”, který byl podpořen z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna – pro podporu regionů“.

celý květen - výstava Krásy Sedlce a Prčice na starých fotografiích

28. května 2010 od 17 hod.- v Ateliéru se sešel Vlastivědný spolek Český Merán. Diskutovalo se především o dokončující se expozici historických pohlednic a dobových fotografií.

28. května 2010 od 20 hod.- v rámci Večera pro zahřátí vystoupil v Ateliéru Prčice Jan Řepka – potulný písničkář se srdcem na rtech a nohama v pedálech. Jan Řepka (1982) je potulný písničkář, jehož koncert potěší každého, kdo chová v srdci „staré folkové vlky“ (Dobeš, Merta, Plíhal, Redl), a zároveň si rád poslechne něco nového. Jednotlivé písně doprovází intuitivní kytarovou hrou a přirozeně poutavým hlasem. Původní tvorba se točí kolem věčné osy láska-cesta-svoboda. A k tradičním trubadúrům se Jan Řepka hlásí také „nemoderním“ způsobem dopravy: na koncerty jezdí totiž vlakem nebo na kole.

ČERVEN

pátek 11. června 2010 od 19 hod.- Procházka staletími – koncert smyčcového souboru ZUŠ Sedlec-Prčice

pátek 18. června 2010 od 19 hod.- cestovatelský Večer pro zahřátí. Jitka Kosíková nám představila dvě země – Kambodžu a Vietnam.

sobota 26.6. od 13 hod. - Derby Sedlec versus Prčice – celodenní soupeření v netradičních disciplínách. V Ateliéru Prčice se od 10 hod. hrálo „sudoku“ a od 12,30 hod „kámen, nůžky, papír“.

sobota 26.6. od 13 hod. - V rámci Derby Sedlec versus Prčice připravila obecně prospěšná společnost Český Merán několik akcí:
- Slavnostní vernisáž trvalé Expozice historických pohlednic
- Vernisáž výstavy Experimentálního ateliéru studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze – „Architektura a nábytek z odpadu“
Součástí akcí byla výstava Krásy Sedlce a Prčice na starých fotografiích.
Tato aktivita byla realizována v rámci projektu „Hledání genia loci městečka Sedlec-Prčice”, který byl podpořen z Programu „ČSOB a Poštovní spořitelna – pro podporu regionů“. Partneři projektu: ČSOB, Nadace VIA, Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Ateliér Prčice.

ČERVENEC
V červenci a srpnu probíhala v Ateliéru Prčice další fáze rekonstrukce. Hlavní aktivitou bylo zprovoznění možnosti ubytování. Ke dni 5.7.2010 byla dokončena úprava relaxační zahrady. Vypadá to dobře.

SRPEN
27. srpna 2010 od 17 hod.- v Ateliéru se sešel Vlastivědný spolek Český Merán.

ZÁŘÍ
Začíná rekonstrukce Vítkova náměstí v Prčici.

sobota 18. září 2010 - v Ateliéru Prčice se konal 4. ročník PRČICKÉHO BÁBENÍ 2010, festivalu pro všechny malé i velké. Dopoledne proběhl
turistický pochod Z Prčice za kapličkami Českého Meránu. Odpoledne byl program následující:
Od 14 hodin Veselý klaun – klaunské vystoupení s překvapením na závěr
Od 15 hodin O Martinovi a Barunce – pohádka o tom, jak Martin štěstí a penízky pro svoji Barunku hledal – Divadelní soubor Červený Újezd
Od 16 hodin Čarodějův učeň – úryvky z představení divadelního spolku Našlose Sedlčany
Od 17 hodin Nebreč kvůli deštníku – dívčí divadelní soubor „Rychlé šipky“ z Petrovic
Od 18 hodin La main gauche (v překladu „Levá ruka“) – písně a šansony francouzské hudební skupiny

Pořadateli byli – Český Merán o.p.s., Město Sedlec-Prčice a Klub českých turistů Sedlec-Prčice. Velmi děkujeme sponzorům – MONÍNEC s.r.o., Trigema a.s., Stavba Barták s.r.o., QUO s.r.o. a Tiskárna Macík s.r.o.

čtvrtek 23. září 2010- v Ateliéru Prčice se konal dobrovolnický den firmy ČSOB a.s. – 3 účastnice. Akce se konala ve spolupráci s Fórem dárců.

ŘÍJEN a LISTOPAD
V říjnu a listopadu probíhala v Ateliéru Prčice další fáze rekonstrukce. Dále byl proveden statický průzkum objektu – zejména kleneb a obvodových zdí. Geodet Lukáš Kraft a Josef Fučík zpracovali Polohopisný a výškopisný plán objektu.

PROSINEC
3. prosince 2010 od 19 hod – Autem po Islandu. V rámci Večera pro zahřátí nám Pavel Dohnal s manželkou představil putování „Autem po Islandu“. Akce byla organizována ve spolupráci města Sedlec-Prčice, Ateliéru Prčice a Český Merán o.p.s.

23. 12. 2010 od 19 hod – Předvánoční recitál SLÁVKA KLECANDRA (II. ročník v Ateliéru). Vánoční atmosféru svým vystoupením navodil písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh Slávek Klecandr. Na organizaci se podílely: Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s. a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské.