Naučné stezky

Realizace naučných a výletních stezek byla jednou z činností Ateliéru Prčice. Naší snahou bylo vždy vytvořit velice osobitou, graficky a umělecky hodnotnou a pro návštěvníky přitažlivou stezku. Informační panely jsou obvykle doplněny věrnými panoramatickými kresbami výhledů či zajímavých pohledů. Fotografie z naučných či výletních stezek si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie-Naučné stezky

Realizované stezky:

Naučná stezka J. E. Kypty okolím Borotína - realizace 2011 – 05/2014
Realizace probíhá od roku 2011 a bude ukončena na jaře roku 2014. Naučná stezka bude vycházkový okruh s 9 zastaveními v délce 3,5 km. Stezka bude začínat a končit na borotínském rynku a povede přes zříceninu zvanou Starý zámek.

Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“ - realizace 2010 – 05/2014
Cílem záměru naučné stezky „Za krásami Českého Meránu“ je vytvořit nenáročnou procházku okolím města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace – většinou staré úvozové cesty. Stezka o 12 zastaveních v délce cca 7,5 km tvoří dva okruhy se dvěma výchozími body – Vítkovo náměstí v Prčici a náměstí 7. května v Sedlci. V intravilánu města je stezka vedena po obecních a krajských komunikacích. Mimo zastavěné území města je stezka vedena po obecních komunikacích s obvykle nezpevněným povrchem. Těmito cestami jsou staré úvozové cesty, často zavalené kameny a zarostlé vegetací. V mnoha úsecích starých cest jsou vedeny značené turistické trasy, ale cesty jsou téměř neprostupné a jejich uživatelé jsou nuceni používat okraje polí. Příkladem může být společná modrá a zelená stezka vedoucí ze Sedlce ke kapličce Ježovka a odtud dále modrá stezka směrem na Uhřice.

Naučná stezka Jistebnickými sady – realizace 04/2008 – 06/2011
Naučná stezka Jistebnickými sady je nenáročná, necelých pět kilometrů dlouhá okružní trasa. Vycházkový okruh s deseti zastaveními je určen pro pěší turistiku, příznivce horských kol či v zimním období pro vyznavače bílé stopy. Naučná stezka vás z jistebnického náměstí po červené turistické trase (směr Kaplice a Cunkov) povede přes Malé náměstí a Hrnčířskou ulici k začátku lesoparku s názvem „Městské sady Jistebnice“. Procházka malebnými sady končí topolovou alejí Adolfa Katze, zakladatele sadů. Od hráze rybníka Velká Kaplice se polní cestou dostanete k hřebenu, odkud jsou pěkné romantické výhledy na zdejší krajinu. Starým úvozem se vrátíte zpět k Jistebnici, kde farní cestou přijdete ke kostelu sv. Archanděla Michaela. Informační panely naučné stezky vás seznámí s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou současností. Naučná stezka byla vybudována za finanční podpory Obce Jistebnice, Nadace Partnerství a programu Podpora obnovy venkova administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Naučná stezka „Po stopách bitvy u Jankova“ (II. etapa) – realizace 2010
Již v letech 2005-6 byly v okolí Jankova vybudovány dvě krátké naučné stezky – „Po stopách bitvy u Jankova“ a „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“. Více informací o nich se dozvíte níže. Koncepčním záměrem projektu v roce 2010 bylo dokončení a zokruhování stezek. Vznikla de facto stezka jedna a má podtitul JANKOVSKO – KRAJINA HISTORICKÁ I PŘÍRODNÍ. Naučná stezka byla vybudována Obcí Jankov a za finanční podpory programu Podpora obnovy venkova administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Naučná stezka „Po stopách bitvy u Jankova“ má celkem čtrnáct zastavení. Stezka je nenáročná okružní trasa určená pro pěší turistiku či příznivce horských kol. Delší okruh stezky má délku zhruba 14 kilometrů a kratší okruh vedený přes vyhlídku „U Hartman“ pouze 9 kilometrů.
První část stezky vás seznámí se stručnou historií bitvy u Jankova a hlavními postavami prvního celoevropského konfliktu známého jako Třicetiletá válka. Podíváte se na místa nemilosrdných bojů i k památníku bitvy na návrší zvaném Habrovka. O tom, jak bitvu u Jankova prožil Lauri Torni – finský voják ve službách švédské armády, se dozvíte v jeho strhujícím vyprávění na prvních čtyřech panelech naučné stezky. Zbývající informační panely jsou věnovány například historii místních osad, přírodopisným zajímavostem či zdejším lidovým pověstem. Při vašem putování si v Odlochovicích nezapomeňte prohlédnout neobvykle řešené hasičské muzeum a zámek s přilehlým parkem. Za osadou Královna vstoupíte do Přírodního parku Džbány-Žebrák se soustavou jankovských rybníků a bohatým výskytem chráněné fauny a flóry. Opravdu po špičkách si zde můžete prohlédnout i evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 s názvem „Vlčkovice – Dubský rybník“. Odpočinout si můžete na romantických vyhlídkách „U Hartman“ či „U altánu“. Základní informace o naučné stezce najdete na www.obecjankov.cz.
Sousední Ratměřická naučná stezka vás formou komixu seznámí s příběhem místního sedláka Oneše a jeho nelehkým životem v době Třicetileté války. Stezkou vás provede oranžová šipka s pluhem.

Naučná stezka Vyhlídková trasa Střezimíř – realizace 04/2008-08/2009
Výletní okruh okolím obce Střezimíř byl realizován s využitím dotace v rámci Programu obnovy venkova pro děti a mládež. Více informací najdete na stránkách obce Střezimíř.

Naučné stezky v Kralupech nad Vltavou – realizace 11-12/2008
Investorem stezky byl Městský úřad Kralupy nad Vltavou. Realizace stezky byla velice hektická zejména z důvodu jejího termínu slavnostního otevření – 21. prosince 2008. Vše se zdárně podařilo.

Vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Města Sedlec-Prčice – realizace 04/2008-01/2009
Vycházkový okruh má 16 zastavení u historicky či jinak významných budov v městské památkové zóně. Na náměstí v Sedlci a Prčici najdete informační panel s plánem města a následně se na vycházkovém okruhu setkáte s několika dalšími informačními panely v jednotném designu. V Informačním centru Prčice nebo v Ateliéru Prčice můžete získat informační leták s podrobnostmi o jednotlivých zastaveních. Naším cílem bylo připravit příjemnou vycházku, která Vás kromě zdravého pohybu obohatí o poznání zajímavé místní historie.

Vyhlídky Českého Meránu – realizace 04/2008-03/2009
Dva panoramatické panely na vyhlídkách u Šánovic a Vozerovic byly připraveny ve spolupráci s Ing.arch. Petrem Růžičkou.