Akce a naše projekty

Akce v roce 2014:

V obdobé od 12. 04. 2014 do 17. 05. 2014 (den Pochodu Praha-Prčice) se v Ateliéru Prčice konala výstava fotografií ze soutěže „Vyfoť Toulavu i ty!“. Fotografické soutěže se zúčastnilo 131 fotografů se svými 750-ti snímky. Na vernisáži v sobotu 12. dubna 2014 proběhlo vyhlášení vítězných fotografií a předání ocenění jejich autorům. Jedním z významných hostů, který ocenění předával, byl i Ing. Jiří Houdek, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mezi hosty, kterých byl plný špejchar Ateliéru, byli zástupci obcí a měst nové turistické destinace Toulava a zástupci čtyř místních akčních skupin, kteří jsou řešiteli projektu s názvem „TOULAVA – turistická oblast“ – MAS Krajina srdce, MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Sedlčansko.

V sobotu dne 3. května 2014 se v Ateliéru Prčice, za chladného a děštivého počasí, konaly Včelařské slavnosti – aneb přijďte s námi oslavit 100. let. Ateliérem prošlo cca 300 návštěvníků, kteří byli potěšeni následujícím bohatým programem: rukodělná dílna ve spolupráci se ZUŠ Sedlec-Prčice (výroba svíček a medových perníčků), prezentace včelařství spojená s výstavou, prosklený pozorovací úl, prodej včelařských produktů a potřeb.

Obecné cíle komunitního centra (stanovéné již v roce 2009) jsou následující – rádi bychom z Ateliéru Prčice vytvořili celoročně fungující komunitní centrum přístupné všem místním zájmovým organizacím – alternativa nicnedělání, vysedávání u televize, prevence sociálně-patologickým jevům, apod. Doufáme, že se nám podaří získat grantové dotační prostředky pro nastartování systému poskytování služeb a společensko-kulturních aktivit tak, aby byla zkvalitněna nabídka využití volného času všech věkových skupin místních obyvatel a návštěvníků regionu. Důraz bude kladen na to, aby se oslovené subjekty či jedinci sami podíleli na organizaci programu komunitního domu. V současné době existuje zájem o využití prostor komunitního centra u těchto organizací – např. Turistický oddíl mládeže Gaudium Sedlec-Prčice (jeden z oddílů Asociace turistických oddílů mládeže), Vlastivědný spolek Český Merán, Klub českých turistů Sedlec-Prčice, klub místních důchodců.

Naše záměry:
1. zajištěný pravidelný provoz nového sídla Český Merán o.p.s. (předpoklad je 1 až 2x týdně), kde bude otevřený prostor pro veřejnost a pro jiná občanská sdružení. Možnosti využití – společenská místnost se sociálním zázemím, odborná knihovna, kancelář s možností přístupu na Internet. Pro místní obyvatele bude prostor Ateliéru Prčice fungovat jako komunitní centrum s možnostmi realizace aktivit pro děti, mládež, maminky s dětmi, seniory, zájmové organizace, apod. Pro návštěvníky regionu bude prostor fungovat jako informační, naučné a relaxační místo. Provoz komunitního centra se budeme snažit zajistit ve spolupráci s partnerskými organizacemi (město Sedlec-Prčice, Vlastivědný spolek Český Merán, Klub českých turistů Sedlec-Prčice, apod.). Konkrétní potřeby – např. zajištění vstupních energií provozu komunitního centra (voda, topení, telefon, Internet) a koordinace jednotlivých aktivit projektu.

2. technické dovybavení a stavební úprava společenských a sociálních prostor komunitního centra. Konkrétní potřeby – např. zajištění přístupu na Internet, nákup počítače pro potřeby centra, drobné stavební úpravy velkého společenského sálu a sociálního zázemí, opravy podlah, nátěry oken a dveří, instalace regálů pro odbornou knihovnu a mobiliáře pro muzejní expozice, apod.

3. zvýšení počtu aktivit organizovaných pro 1. děti a mládež a 2. seniory – zájmové dílny, mezinárodní pracovní tábory (spolupráce s o.s. INEX-Sdružení dobrovolných aktivit), semináře, kulturní akce, apod. Naplnění motta našeho komunitního centra – „tvůrčí prostor naší tvůrčí komunity“. Konkrétní potřeby: zajištění kvalitních dobrovolníků, organizace mezinárodního dobrovolického tábora mládeže.

4. pravidelná organizace kvalitních kulturních a společenských aktivit a zajištění jejich udržitelnosti. Kromě pravidelných „Večerů pro zahřátí“ bychom rádi v roce 2009 organizovali první ročník uměleckého sympozia na téma fenomén Pochodu Praha-Prčice a ve spolupráci s Katedrou architektury ČVUT Praha realizaci herních prvků pro děti v rámci jejich semestrálních experimentálních dílen. Konkrétní potřeby – např. honoráře pro umělce a umělcké agentury, zajištění tisku plakátů a propagačních materiálů.

5. rozjezd nových dlouhodobých aktivit a zajištění jejich propagace – tvorba trvalé expozice regionálního muzea (sběr historických materiálů a exponátů), příprava a realizace expozice „Vzpomínání na židovskou komunitu v Prčici“ (pomoc odborných partnerů v oblasti judaismu). Konkrétní potřeby – např. odměny zpracovatelům expozic formou dohod o provedení práce, grafické zpracování, adjustace a realizace expozic.