Komunitní centrum

Komunitní centrum Ateliér Prčice je tvůrčí prostor naší tvůrčí komunity.

Komunitní centrum Ateliér Prčice je od poloviny roku 2007 provozováno společně obecně prospěšnou společností Český Merán, Městem Sedlec-Prčice a majitelem objektu Mgr. Zdeňkem Sedláčkem. Ateliér Prčice je prostor, kde  je možné se scházet, kde se mohou rodící se nápady a myšlenky realizovat a kde je možné nabízet vytvořené hodnoty dalším místním obyvatelům, návštěvníkům a pozvaným hostům. V roce 2007 se zde díky podpoře několika grantů podařilo zorganizovat několik multikulturních festivalů, dva mezinárodní dobrovolnické tábory za účasti místní mládeže, otevřít galerii během letní turistické sezony a zpřístupnit veřejnosti nádvoří a relaxační zahradu Ateliéru Prčice. Od února 2008 zde ve spolupráci s Městem Sedlec-Prčice probíhají jednou měsíčně tzv. Večery pro zahřátí. Jde o menší společensko-kulturní akce – promítací večery, besedy, přednášky, koncerty apod.

Co děláme a co Vám nabízíme:
= Organizujeme společenské, kulturní a vzdělávací akce
= Nabízíme prostor pro setkávání a využití volného času (přednáškovou místnost, nádvoří s herními prvky pro vaše ratolesti a relaxační zahradu)
= Snažíme se přispět k zachování kulturního dědictví našeho kraje
= Provozujeme galerii a odbornou knihovnu s čítárnou

Kde nás najdete:
Ateliér Prčice
Vítkovo náměstí 6, 257 92 Sedlec-Prčice
e-mail: zbynek.sova@seznam.cz, zdenek.sedlacek@seznam.cz
tel.: 604 151 452

Partneři projektu, kterým děkujeme za podporu:
Český Merán o.p.s.
Město Sedlec-Prčice
Nadace Via
Nadace Vodafone ČR
Nadace Partnerství
Krajský úřad Středočeského kraje