Obnova Ateliéru

V této podsekci jsou informace o aktivitách při stavební obnově objektu Ateliéru Prčice.

Rok 2015
Jsme stále v Laosu. Do ČR jsem se podíval na tři týdny v červnu. Nicméně proběhlo několik stavebních akcí – viz níže.

Stavební akce:
Proběhlo zpěvnění poloviny základů štítu hlavního objektu – ze směru od nádvoří. Základy zde v podstatě nebyly žádné. Takže byl štít postupně podkopán do hloubky cca 80 cm a vybetonován. Zároveň bylo provedeno odvedení vody z okapových sběračů.
Největší akcí byla obnova fasády hlavního objektu ze strany Potoční ulice. Nejdříve byla odkopána zemina kolem celé fasády. Následně byla instalována nopová folie, proveden zásyp kamenivem a ohraničení kamenou dlažbou. V rámci tohoto byl odhalen starý kanál s kamenými prvky. Obnovu fasády provedla firma pana Tomáše Hrdinky. Celkový rozpočet akce byl 153.870,- Kč, z toho byla částka 18.000,- Kč hrazena Městem Sedlec-Prčice a částka 60.000,- Kč z dotace na obnovu městských památkových zon.

Otec také provedl opravu fasádového zdiva na několika místech stodol. Čest jeho práci. Já jsem provedl výměnu části střešní krytiny na stodole objektu.

Rok 2014
Začátek roku je bez sněhu a teploty jsou mírné. Na zahradě reje od podzimu krtek. Panem Josefem Valsou byly zpracovány čtyři položkové rozpočty – obnova střech stodol, obnova a statické zajištění špejcharu (sýpky), obnova fasády z Potoční ulice a obnova fasády chlívku.
V srpnu 2014 se celá naše rodina přestěhovala do Laosu (Vientiane). Byt v Ateliéru byl pronajmut a objekt uzavřen.

Stavební akce:
V roce 2014 proběhlo zpěvnění základů štítu špejcharu. Základy zde v podstatě nebyly žádné. Takže byl štít postupně podkopán do hloubky cca 80 cm a vybetonován. Zároveň byl upraven vstup do spodní části špejcharu – zazdění kamenných schodů. Následně byl vyrovnán terén před štítem tak, aby dešťová voda přirozeně a spádově odtékala.
Bylo provedeno zazdění původních dveří mezi bytem a zadními místnostmi. Dále došlo k oddělení kuchyně bytu a části obchodu. Tímto došlo ke kompletnímu oddělení bytu a jeho následnému pronajmutí. Součástí byla realizace plynového topení v prostoru bytu – inslace topných těles, plynového kotle a vyvložkování komína.
Další větší akcí byla celková obnova vstupu (vrat) do stodoly – z nádvoří. Vstup byl snížen, vrata obnovena, část střechy přeložena.

Rok 2013

Stavební akce:

V období 06-09/2013 probíhala realizace akce s názvem „Obnova štítu stodoly Ateliéru Prčice“. Na tuto aktivitu se podařilo získat finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR. Finanční příspěvek byl poskytnut z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013. Celkový rozpočet akce činil 77.642,- Kč. Stavbu realizovala firma: Vladimír Dvořák, IČ: 14 74 70 81 – Jankov 150, 257 03 Jankov. DĚKUJEME.

V září 2013 byla dokončena realizace záměru vestavby hygienického zázemí na místě bývalého schodiště vedoucího na půdu. Ateliér Prčice má nyní tři sociální zázemí  – jedno pro ubytování, druhé pro veřejnost a třetí pro personál. Konečně je možné multifunkční využití objektu. Stavbu realizovala firma: Vladimír Dvořák, IČ: 14 74 70 81 – Jankov 150, 257 03 Jankov. DĚKUJEME. Kolaudační souhlas byl Stavebním úřadem Města Sedlec-Prčice vydán dne 20.09.2013.

Bylo provedeno odstranění betonového povrchu ve sklepě hlavního objektu Ateliéru. Ve sklepní místnosti budoucí kotelny byla odstraněna původní vlhká podlaha, prostor byl zavezen drtí a položena cihlová dlažba.

Pokračovalo zateplování půdy hlavního objektu Ateliéru.

V červnu 2013 byla dokončena obnova pavlače. Bylo nutno doplnit několik litinových sloupků a dřevěné prvky. Akci provedl truhlář Jindřich Částka z Kvasejovic.

Další aktivity:

V neděli 8.9. 2013 proběhla v Toulavé kameře reportáž s názvem Na kole kolem Prčice. Podívejte se na ní, je tam zmínka i o Ateliéru Prčice: http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=4179. Příjemné pokoukání.

Největší aktivitou roku 2013 v Ateliéru Prčice byla výstava večerníčkové série Krysáci. Byla zde možnost nahlédnout do pohádkového světa smetiště poblíž Vizovic, pod pokličku technické výroby večerníčku, podívat se na promítání prvního dílu či nakreslit obrázek Hodana, Huberta, Edy a jejich kamarádů. V Ateliéru Prčice byla výstava slavnostně otevřena v sobotu 18. května 2013 a trvala do 15. září 2013. 

Byla dokončena (leden 2013) projektová dokumentace celkové obnovy Ateliéru Prčice. Připravil ji Ing. arch. Petr Růžička. Následně bylo vydáno stavební povolení.

Rok 2012
Stále se připravuje (již od ledna 2011) projektová dokumentace celkové obnovy Ateliéru Prčice. Připravuje ji Ing. arch. Petr Růžička. Zejména část statického zabezpečení objektu je značně náročná.

Stavební akce:
Začalo zateplování půdy hlavního objektu Ateliéru.
Od dubna 2012 probíhá v Ateliéru Prčice realizace záměru vestavby hygienického zázemí na místě bývalého schodiště vedoucího na půdu.
V srpnu 2012 byl stavebně opraven sloup vstupních vrat z Potoční ulice.
Od září do listopadu 2012 probíhala celková oprava střechy nad bývalým chlívkem hospodářské části objektu. Byly provedeny tesařské práce, klempířské práce a celková výměna střešní krytiny. Nové bobrovky střeše doopravdy sluší. Akce byla částečně financována Ministerstvem kultury ČR a Městem Sedlec-Prčice. Děkujeme velice.

Rok 2011
Od ledna 2011 připravuje Ing.arch. Petr Růžička projektovou dokumentaci celkové obnovy Ateliéru Prčice.
Stavební akce:
Duben – květen 2011: zhotovení plynové přípojky a rekonstrukce vstupů do Ateliéru z Vítkova náměstí. Tato akce probíhá v rámci celkové rekonstrukce Vítkova náměstí.
Od dubna 2011 probíhá v Ateliéru Prčice rekonstrukce špejcharu a vstupní chodby. V červenci a srpnu byla provedena obnova fasády pavlače – je zde nyní stejně modrá barva jako na přední fasádě na náměstí. Od září do prosince byla dokončena obnova relaxační zahrady – úprava kamenných tarasů, úprava terénu a vymezení kompostu. Konečně zde budeme moci relaxovat i duchovně.

Rok 2010
V březnu 2010 byly truhlářem Jindřichem Částkou dokončeny úpravy interiérů – a sice dodáním půlkruhového velmi zdařilého pultu a dokončením regálů. Od firmy PC Soft Pavla Jandy ze Sedlce-Prčice byl zakoupen počítač s tiskárnou a programem na pokladnu. Projekt byl ukončen k 31.březnu 2010.

V úterý 20. dubna 2010 proběhla v Ateliéru Prčice kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu a zástupců Místní akční skupiny Krajina srdce. V projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“ nebyly zjištěny žádné nedostatky a byl zdárně ukončen.

Rok 2009
Od 27.7. 2009 probíhala v Ateliéru Prčice realizace projektu „Stavební obnova a vybavení Ateliéru Prčice“. Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z „Fiche č.8 – III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců“ a byl SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA – v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Stavební povolení stavby bylo Stavebním úřadem Města Sedlec-Prčice vydáno dne 28.7. 2008 pod č.j.: 982/08/SÚ.
V září 2009 byla dokončena oprava fasády včetně nátěru. Byly provedeny výměny klempířských prvků (žlaby a parapety), dodáno nové okno a nové vstupní dveře. Od října probíhaly opravy a nátěry oken a dveří. Rovněž bylo započato s úpravami interiérů – tj. vybavení základním nábytkem (pult a 8 ks regálů).